Individuele gesprekken over rouw en verlies

Bij rouw en verlies gaat het steeds over twee dingen. Aan de ene kant het lijden om het verlies en aan de andere kant weer leren leven met de lege plek in je bestaan. Het is een zoektocht naar een nieuw evenwicht tussen verdriet toestaan en verder leven zonder je geliefde of je toekomstdroom.

Mijn therapie is verweven met het contextuele gedachtegoed. Ik kijk met jou naar je achtergrond en familierelaties. Eerdere verlieservaringen worden zichtbaar gemaakt, waardoor er zicht ontstaat op dingen die uit balans zijn geraakt.

Naast mijn professionele rugzak is het aangaan van een werkrelatie mijn belangrijkste middel. Ik doe dat door naast jou te staan en te luisteren naar je levensverhaal. Aan de hand daarvan ontdekken we samen wat er verwerkt mag worden, wat verbeterd kan worden en wat aanvaard moet worden. Ik zie de gesprekken als een ontmoeting tussen jou en mijzelf. Ik loop een eindje met je mee zodat blokkades duidelijk worden en je deze kunt opruimen.

Naast gesprekken maak ik gebruik van “Verlies in beeld” met behulp van duplo. Ook maak ik gebruik van schrijfopdrachten, gesprekskaarten, spelmateriaal en diverse huiswerkopdrachten.

Verdriet is als een vingerafdruk: voor iedereen herkenbaar en toch zijn geen twee vingerafdrukken gelijk.
Manu Keirse

Gezinsgesprekken over rouw en verlies

Mensen uit één gezin die hetzelfde verlies hebben meegemaakt, ervaren niet dezelfde rouw. Elk gezinslid gaat op zijn eigen manier met het verlies om en worstelt met zijn eigen gevoelens. De één is veel met het verlies bezig en de ander richt zich er vooral op om zijn leven weer op te pakken. Verlies kan een gezin dichter bij elkaar brengen, maar kan er ook voor zorgen dat gezinsleden of partners uit elkaar drijven.

Door een ingrijpende verlieservaring is het evenwicht in een gezin of relatie weggevallen, waardoor de onderlinge relaties veranderen. Ik ga samen met jullie op zoek hoe de balans in het gezin of in de relatie weer hersteld kan worden, door te accepteren dat de ander op een andere manier met het verlies omgaat en hoe je de verbinding met elkaar weer kunt aangaan.

Gecompliceerde of traumatische rouw

Een rouwproces kan door verschillende oorzaken stagneren. Er ontstaat dan gecompliceerde rouw. Meestal gaat dit gepaard met heftige angstklachten, gevoel van depressie en lichamelijke klachten (hartklachten, buikpijn, hoofdpijn, slaapproblemen). Een aantal voorbeelden zijn:

Workshops en lezingen over rouw en verlies

Ik geef lezingen, trainingen en workshops over rouw en verlies. Vanuit mijn persoonlijke ervaring en professionele opleiding kan ik diverse onderwerpen behandelen, bijvoorbeeld:

Contextuele therapie

Vanuit contextueel perspectief wordt er gekeken naar de totale achtergrond van je leven. Levensvragen kunnen niet los gezien worden van wat door de generaties heen is doorgegeven en ontvangen. Er wordt aandacht gegeven aan het gezin waarin je bent opgegroeid en de impact die dat op je leven heeft gehad. Daardoor krijg je meer zicht in hoe je geworden bent die je nu bent.

Het contextuele gedachtegoed gaat uit van de balans van geven en ontvangen. We zijn in elke relatie op zoek naar een betrouwbaar evenwicht, of dat nu met onze kinderen, ouders, vrienden of onze werkgever is. De wisselwerking tussen geven en ontvangen is een dynamisch proces. Diverse gebeurtenissen en processen in relaties kunnen deze balans verstoren. De uitdaging is om verbonden te blijven met elkaar of ons opnieuw te verbinden met elkaar.

Contextuele therapie kan je helpen om inzicht te krijgen in dit ingewikkelde proces door destructieve patronen te veranderen en blokkades op te ruimen. Het kan helpen om verbroken relaties weer in beweging te krijgen.

Het zijn dikwijls relationele problemen die ten grondslag liggen aan lichamelijke, psychische en sociale problemen.
Ons gedrag van nu wordt grotendeels bepaald door de manier waarop we gevormd zijn door onze levensgeschiedenis.
Gerrie Reijersen van Buuren
Ons verleden inzetten voor onze toekomst levert altijd winst op voor onszelf en onze kinderen.